Damir Bartol Indoš / Tanja Vrvilo: Američki atentator; 18. 9. 2013. u 20.00, 19. 9. 2013. u 22.00

performers: Mislav Čavajda, Vilim Matula, Damir Bartol Indoš, Tanja Vrvilo, Ana Hušman, Ivan Marušić Klif; collaborator: Diana Meheik; advisor: Branko Matan; sound-video installation: Ivan Marušić Klif; film and video images: Ana Hušman; schachtophonia: Damir Bartol Indoš; light: Damir Kruhak, Damir Bartol Indoš; co-producers: DB Indoš House of Extreme Music Theatre, SC – Teatar &TD, Perforacije, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb