1999 // Bunar

kolor, PAL, HI8/miniDV, 52:00, 1999.g.Mislim da je možda važno i dobro znati koliko vremena treba da se voda u na pola punom bunaru smiri, nakon što se u nju baci kamen, i ponovno formira kvadratnu refleksiju neba na svojoj površini. I šta se može za to vrijeme učiniti, koliko se može šipka nabrati. I isto znati da kada kiši bunar ne valja ostavljati otvoren, jer nije dobro da kiša pada direktno u bunar, prvo mora na krov, pa kroz zemlju, pa se onda nekada u vodu stave ribice, riječne, da se zna do kada je voda dobra.