2002 // Nepotreba iz zadovoljstva

sa Lalom Raščić

5 interaktivnih flash animacija, 2002.

Rad je osvrt na način na koji smo integrirani u potrošačko društvo. Iako svjesni i kritični mehanizama koji stvaraju umjetne potrebe, aktivno i dobrvoljno sudjelujemo u konzumentskoj igri. Razvijamo privatne potrošačke navike, emotivno se vežemo za pojedine kupljene predmete, uvodimo ih u naše domove i svakodnevnice. U radu NEPOTREBA IZ ZADOVOLJSTVA istovremeno kritički usmjeravamo pažnju na proces potošnje, kupovanja dok priznajemo vlastitu ulogu potrošaća, kupaca kroz primjere simbiotičke koegzistencije nas i naših predmeta, kojima štaviše, dodjeljujemo dodatnu vrijednost u priznvanju njihove povijesti.
NEPOTREBA IZ ZADOVOLJSTVA je interaktivna kopjuterska foto instalacija. Rad se sastoji od pet kompjutera na kojima su fotografije privatnih prostora u kojima su razmješteni predmeti po skupimnama: odjeća, obuća, hrana, kozmetika, pokloni. Kada gledalac klikne kursorom na pojedini predmet na fotografiji, isti predmet se osvijetli tj. grafički se izdvoji od ostatka prikaza. Klikom na predmet ispiše se i pripadajući tekst koji opisuje predmet njegovu povjest i vrijednost.Svaki predmet na fotografijama ima i svoj pripadajući zvučni zapis koji se kao i tekst aktivira klikom na isti. Zvuk dokumentira različite shopping situacije koje se mogu čuti kroz slušalice uz kompjuter.

Izvorno, rad je bio prikazan u javnim prostorima, dućanima, koji su svojom ponudom tematski odgovarali sadržaju pojednie fotografije (kompjuter sa interaktivom fotografijom na kojoj je prikazana obuća se nalazi u dućanu sa obućom, itd…)

Rad se moze postaviti i u galeriji na pet kompjuterskih monitora poredanih jedan pored drugog. Instalacija moze funkcionirati i na jednom kompjuteru.