2004 // communita

kolor, PAL, miniDV, 04:03, 2004.g.

Rad koji sam dva puta izgubila. To se dogodilo tako da je video fajl dva puta slučajno izbrisan iz kompjutera. Tako su tragovi rekonstrukcije vidljivi u dropovima u slici – proizvedenim nekim kvarom na kompjuteru, a i u sadržaju. Priča se vraća, pa opet ide, pa ne dođe do kraja…. Na način na koji se stanovnici Momjana pokušavaju prisjetiti kako je nekada izgledala kuća koja sada pripada talijanskoj zajednici tako sam se i ja pokušavala prisjetiti kako je bio montiran video i audio.

HVALA: Armandu Prelcu, Vendi i Ediju Kozloviću, Danteu Tuljku