2017 // Pripovijetka

s Ivanom Marušićem Klifom
suradnici: Jasna Jasna Žmak, Tomislav Domes, Willem Miličević
trajanje 11 min

višekanalna audio vizualna instalacija u gradskom prostoru (Maćuranićev trg 2017. i Vranicanijeva poljana 2018.). Više LED ekrana raznih dimenzija smješteno među zelenilom čini scenu ovog događanja. Osnova rada narodna je pripovijetka Jaje Harambaša, koja govori o hrabrom jajetu koje napušta svoje selo kako ne bi bilo pojedeno. Putem sreće druge životinje, koje se pridružuju potrazi za boljim mjestom za život. Koristeći se osnovnim motivima basne, instalacija kroz likove životinja aktualizira relevantne teme za život u gradu, odnos prema javnom prostoru, arhitekturi i svakodnevici življenja u gradu.

dav