2018 // 6 sa 7 metara

knjiga, video instalacija, zvuk, plakati

Re-artikulirajući i kolažirajući raznovrsne teorijske reference, raznorodne literarne izvore i osobne opservacije, Ana Hušman kroz 6 sa 7 metara portretira jedan od nama ključnih prostora intimnije svakodnevnice, dnevni boravak, te se poigrava s različitim nivoima stvarnosti predstavljačkog (od snimki rekomponiranja makete samog prostora do stvarnih kadrova sobe). Ključni protagonisti priprema za film, su jednom možda taj prostor i obitavali, možda ga upravo žive ili su se tek počeli koristiti s njime. U toj specifičnoj medijskoj konstrukciji, suradnik na filmu postaje njegov subjekt, no nikada i glumac, a dnevna soba modelom za kontinuiranu vježbu mnogobrojnih varijanti narativa u nastajanju, dok se cjelokupna filmska struktura sagledava u proširenoj izložbeno-filmskoj prostornoj instalaciji.
No, sam nam život izmiče, i van tog reprezentacijskog, čime nam umjetnica istovremenu pruža i samokritičnu ruku spasa, stavljajući nas na moderiranu distancu od gutajuće ‘čari filmske metabolike’. I dok se tako, ‘sigurni’, krećemo unutar i izvan autoričinih zabilješki, kolektivnih zapisa slike, teksta i zvuka, svi nam ti elementi združeno omogućuju da na trenutak uspostavimo zasluženi balans između poetičnog, kolektivnog, iskustveno-refleksivnog procesa i prostornih komponenti koje nas uokviruju.
(Ivana Meštrov)

 

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btrhdr

btr

btr

btr