GALERIJA FORUM, Zagreb, 6 SA 7 METARA 24.11. – 09.12.2017.

Sam projekt izložbeno je već predstavljen u Galeriji umjetnina u Splitu (5.09.-1.10.2017.) te je paralelno sa zagrebačkom izložbom postavljen i u Akademie Schloss Solitude u Stuttgartu, gdje je jednim svojim dijelom i nastajao (9.11.-17.12.2017.), a njegova iteracija upotpunjuje se i ovim zagrebačkim predstavljanjem koje na jednom mjestu ponovno okuplja sve suradnike unutar radnog procesa te preslaguje dosadašnje materijale, čineći tako sljedeći stupanj priprema za film.

više:
http://www.kic.hr/galerija-forum/ana-husman-6-sa-7-metara/