OFSAJD / UMETNOST U NEDOZVOLJENOJ POZICIJI / Galerija Podroom, Trg republike 5. Beograd, 3 – 26. jul 2014.

Umetnici: Bojan Bem, Marko Crnobrnja, Uroš Đurić, Ana Hušman, Zdravko Joksimović, Omer Ali Kazma, Zoran Naskovski, Slavimir Stojanović, Miloš Tomić, Dragan Živančević.

Pre dve godine Kulturni centar Beograda formirao je Kolekciju Oktobarski salon, zbirku radova koje su umetnici poklonili. Među njima nalaze se i radovi na temu fudbala. Daljim istraživanjem ispostaviće se – ne slučajno – da je lista vizuelnih umetnika koji u svojim radovima koriste fudbal kao medij impresivna, i po sadržaju i po obimu. S druge strane, izložbe savremene umetnosti posvećene ovom sportu, i kod nas i u svetu, retke su, pa ova disproporcija na najbolji način ilustruje „elitistički“ odnos prema fudbalu.